דובוני החלמה ע.ר

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

שלב 1

פרטי תרומה

180
360
510
1050
2100
3600

ניתן גם לציין סכום אחר

שלב 2

הקדשה

האם התרומה נעשתה בשם או לזכר מישהו? אם כן, נשמח לשלוח מכתב

שלב 3

בחירת אמצעי תשלום

שאלות?

שלחו לנו דוא״ל

htamuta@gmail.com